Curating p e r f o r m I n g a r t s a n d a r t I s t l I v e s